www.yemekver.com
Nereden yemek sipariş etmek istersiniz?

Kullanım Koşullar

1. Tanımlar

Yemekver.com: Essenservice.at e.U Avusturya Şirketi (Bekir Sahin) adına Obisis Tasarım ve Yazılım.

İnternet Sitesi: Yemekver.com’a ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlardan erişilebilen Yemekver.com’un sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Yemekver.com’a ait internet sitesi,

Müşteri: İnternet sitesi üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi.

Taraflar: Müşteri ve/veya Yemekver.com.

Sözleşme: Taraflar arasındaki Ön bilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.

Üye işyeri: Yemekver.com hizmeti kapsamında internet sitesinde listelenen restoranlar.

Ürün(ler): Yemekver.com’un hizmet verdiği bölgelerde, Müşteri tarafından seçilen ve Üye işyeri tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya mal.

Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.

2. Başvuru ve Üyelik

2.1. Kullanıcılar, Yemekver.com internet sitesi’nde, kayıt için kendisinin belirleyeceği e-posta adresi ile şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde İnternet Sitesini kullanmaya başlayabilir. 

2.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, bilgilerini her zaman İnternet Sitesi aracılığıyla güncelleyebilir.

2.3. Yemekver.com kullanıcılarını Yemekver.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Yemekver.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta ve/veya bildirim yolu ile haberdar edebilecektir. 

2.4. Kullanıcıların belirlemiş oldukları Yemekver.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır. Yemekver.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

2.5. Yemekver.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Yemekver.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Yemekver.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

3. İnternet Sitesinin Kullanımı

3.1. Yemekver.com, kendi belirlediği ve İnternet Sitesi üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden teslimat adresi seçtiğinde, kendisine ilgili kapsama alanı içerisinde yer alan Üye İşyeri ve Ürünler gösterilir.

3.2. Müşteri’ye İnternet Sitesi üzerinden gösterilen teslim süresi, tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden Yemekver.com sorumlu tutulamaz.

3.3. Yemekver.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Yemekver.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yemekver.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Yemekver.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

3.4. Yemekver.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Yemekver.com'un sorumlu olmayacağını;

3.5. Müşteri, Online Ödeme Yöntemini seçmesi durumunda, ödeme bilgilerini girerek kullanabilir. Yemekver.com kredi kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir.

3.6. Müşteri, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.

3.7. Müşteri’nin İnternet Sitesi’ni kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. Kişiler İnternet Sitesi’nde tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak Müşteri’nin Yemekver.com’a bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar İnternet Sitesini kullanarak Yemekver.com siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Yemekver.com sorumlu tutulamaz.

3.8. Müşteri, İnternet Sitesi aracılığıyla Yemekver.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan İnternet Sitesi’ne tanımlamamak Müşteri’nin sorumluluğundadır.

3.9. Müşteri, ödemeyi Yemekver.com’a yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. Kendisinden sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, bahşiş ödemesi yapılması hariç olmak üzere, herhangi bir ücret talep edilmez.

3.10. Müşteri, teslimat, ödeme ve iade gibi konularda Sözleşme’de detaylı olarak bilgilendirilecektir.

3.11. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez. Müşteri ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Yemekver.com, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda Yemekver.com, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Yemekver.com’a iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir. Yemekver.com, bu durumu suiistimal eden Müşteri’ye hizmet vermeyi durdurabilir.

3.12. Müşteri, Sipariş’e ilişkin tüm şikayetlerini Yemekver.com’un info@yemekver.com e-posta adresi üzerinden aktarabilir.

3.13. Yemekver.com’un sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, İnternet Sitesini hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin İnternet Sitesi aracılığıyla ve/veya dahilinde, Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Yemekver.com’a doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.14. Yemekver.com, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

3.15. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

3.16. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, İnternet Sitesi vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

3.17. Müşteri’nin Üye İşyeri’nden yemek sipariş etmesi halinde, sipariş Üye İşyeri tarafından hazırlanarak Müşteri’nin seçtiği teslimat yöntemine uygun şekilde teslim edilecektir. Siparişe ilişkin fiş veya fatura Üye İşyeri tarafından hazırlanarak sipariş ile birlikte Müşteri’ye teslim edilir.

3.18. Müşteri, Üye İşyeri’ne ait Ürün siparis? ettiğinde, Yemekver.com sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan Ürün kalitesinden, dog?ru sag?lanmasından ya da Üye İşyeri’nin Müşteri’ye İnternet Sitesi üzerinden sunduğu Ürün nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu olamaz.

3.19. İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlerinde, ücret iadesi ancak; 

(a) Siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; 

(b) Sipariş halen hazırlanmamış iken, Müşteri’nin talebi ve Üye İşyeri’nin kabulü üzerine iptali; 

(c) Siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; 

(ç) Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine iptali; 

(d) Yanlış, hasarlı ya da ayıplı ürün nedeniyle iptali; ya da memnuniyetsizlik halinde Üye İşyeri’nin onayı üzerine gerçekleştirilecek iptali durumunda yapılacaktır.

3.20. İnternet sitesi üzerinden verilen siparişinin, tesliminden sonra, Müşteriye yanlış veya eksik ürün teslimi nedeniyle yapılacak ücret iadelerinde, iptale konu siparişe ilişkin ilgili Üye İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise, söz konusu fiş ya da faturanın da Yemekver.com’a iadesi gerekmektedir.

3.21. İnternet Sitesi üzerinden verilen yemek siparişlerinde, teslimat Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Yemekver.com, ilgili Üye İşyeri’nde bulunmayan ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin İnternet Sitesi’nde teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.

3.22. İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait Ürünlerin fiyat veya ürün özelliklerinde hata olması durumunda Yemekver.com, Müşteriyi bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. İnternet Sitesi üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Yemekver.com gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Yemekver.com sorumlu olmayacaktır.

4. Yemekver.com Yetkileri

4.1. Yemekver.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

4.2. Yemekver.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yemekver.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.3. Yemekver.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.Yemekver.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Yemekver.com sorumlu tutulmayacaktır.

5. Sona Erme

5.1. Müşteri, İnternet Sitesi kullanımına istediği zaman son verebilir.

5.2. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, Yemekver.com Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya İnternet Sitesi’nden/Yemekver.com Uygulamasından tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

6. Kişisel Veriler

6.1. Yemekver.com, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin düzenlemelere erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni => https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması Politikası

6.2. Müşteri, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Uygulama’da/Websitesi’nde oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta adresi tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Uygulama/İnternet Sitesi üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı  e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. Yemekver.com’un; fikri mülkiyet hakları, Yemekver.com ticari markaları, Yemekver.com ticari görünümü veya İnternet Sitesi’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran Yemekver.com’a aittir.

7.2. Müşteri, Yemekver.com hizmetlerini ve Yemekver.com’un yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.3. Müşteri, İnternet Sitesi dahilinde bulunan, Yemekver.com ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

8. Değişiklikler

Yemekver.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, İnternet Sitesi üzerinden ilan ederek değiştirebilir.

9. Mücbir Sebepler

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda Yemekver.com, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

10.1. İşbu Koşullar Tu?rkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara go?re yorumlanacaktır.

10.2. Taraflar, Koşullar’dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve Yemekver.com’un kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve Yemekver.com’un bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

11. Delil Sözleşmesi

Taraflar, Koşullar’dan doğabilecek her türlü ihtilafta Yemekver.com’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12. Yürürlülük

Müşteri İnternet Sitesi üzerinden üyelik oluşturması ve/veya İnternet Sitesi’nin kullanması esnasında işbu Koşullar’a tabi olacağını kabul eder.